Βιβλίο – Borderline Offensive: Γελώντας στο πρόσωπο του Φόβου