Για Πρώτη Φορά Δημόσια Προσευχή για το Eid al-Adha στη Θεσσαλονίκη