Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη 

Η Συμβίωση συμμετέχει στο πρόγραμμα European Change Makers, ένα Ευρωπαικό (Erasmus+) πρόγραμμα δικτύωσης, με στόχο την υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Νεολαία, που […]

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση “από τα κάτω”, καθώς και συμμετοχικές μεθόδους, το έργο WISE επικεντρώθηκε στην προώθηση της δημοκρατικής ενεργοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ως προς τη χάραξη πολιτικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Αρχών βασίζεται στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τις απαραίτητες εκείνες μεθόδους και δεξιότητες στην […]

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο FORA αποτέλεσε κοινή πρωτοβουλία οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα, την Κροατία, τη Σερβία και τη Σουηδία με στόχο την ενθάρρυνση των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και κοινοτήτων νέων μεταναστών, […]

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας νέους στις ευρωπαϊκές εκλογές για την αντιμετώπιση του ξενοφοβικού λόγου, την προώθηση διαφορετικών απόψεων και την ενθάρρυνση συμπεριφορών χωρίς αποκλεισμούς. Το έργο Our Elections – Our Europe! αποτέλεσε πρωτοβουλία οργανώσεων της […]

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Συμβίωση παρουσίασαν τα συμπεράσματα της μελέτης που εκπονήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, Γενική Διεύθυνση […]

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες δραστηριότητες

Επανεξετάζοντας τον Ανθρωπισμό

Πρόληψη της Έμφυλης Βίας και Ευαισθητοποίηση στα Ζητήματα Φύλου

Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Επανακκινώντας τη Δημοκρατία: συνδέοντας τους θεσμούς και τους πολίτες στην ψηφιακή εποχή

Σεμινάριο για την Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία

Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ένταξη – “Je t’aime, … moi non plus”

Sapere Aude: Υπεύθυνη Ιθαγένεια

“Σχεδιάζοντας πόλεις συμπερίληψης” – Πόλεις στις παρυφές: Πως σχεδιάζουμε ανοιχτές, δίκαιες, ευπροσάρμοστες, ακμάζουσες πόλεις του αύριο στην Ελλάδα;

Οι προκλήσεις της δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμερα

‘Μπορεί η Δημοκρατία να Σώσει το Περιβάλλον;’, 9ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία

Φόρουμ για ένα Δημοκρατικό Πλαίσιο Κοινωνικής Συμπερίληψης

 

Δημοκρατική διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Ευθυγραμμίζοντας το εθνικό με το τοπικό επίπεδο, Σεμινάριο

Ίδρυση Ακαδημίας Δημοκρατικής Ηγεσίας για Άτομα με Προσφυγικό Παρελθόν του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εργαστήριο Ειδικών

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Δικαιώματα και Συμπερίληψη την Εποχή του COVID-19

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισότητα, Καταπολέμηση Διακρίσεων, Κοινωνική Συμπερίληψη

Είναι δυνατή μια κοινή Ευρώπη;

Europe Quo vadis? Ποιο μέλλον για την Ευρώπη;

Εργαστήριο Πολιτικών για τον Αστικό Χώρο

Ελλάδα, διακυβέρνηση και Ευρώπη, εθνολαϊκός απομονωτισμός ή πανευρωπαϊκή δημοκρατία των δικαιωμάτων

Ισότητα των Φύλων και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας στο Τοπικό Επίπεδο

Πλαίσιο Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Παιδεία και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο – Σεμινάρια

Εξερευνώντας Πολιτικές Φιλίας

Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης στην Ελλάδα

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2014, Δημοκρατία και Διακρίσεις