Η επιστολή τριανταέξι οργανώσεων προς τον Πάπα για την κατάσταση στο Προσφυγικό