ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ – Χτίζοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνηγορίας και ενημέρωσης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις κοινότητες μεταναστών