Προστατέψτε τη νομιμότητα και την ανθρωπιά!» Ανοιχτή Επιστολή 256 Οργανώσεων