“Προστατέψτε τους πλέον ευάλωτους, για την προστασία όλων μας” Ανοικτή επιστολή 256 Οργανώσεων