Στρογγυλή Τράπεζα: Τα Μέσα και οι ΜΚΟ εργάζονται για την κοινωνική συνοχή, το ρατσιμό και το δημόσιο διάλογο