Υπάρχει χώρος στη Θεσσαλονίκη για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο;