Οι αφρικανικές πόλεις, ο μεταποικιανισμός, η μνήμη και η μετανάστευση: η περίπτωση της Αλεξάνδρας στη Νότια Αφρική