Παρουσίαση του Borderline Offensive: Εργαστήριο για την Τέχνη, το Χιούμορ και τον Ακτιβισμό