18-21 Σεπτεμβρίου 2019, Διμερής Σύνοδος Σύμπραξης Μεταξύ της Συμβίωσης, Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα (CoE) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland