8,300 πρόσφυγες θα εκδιωχθούν από τα σπίτια τους στην Ελλάδα – Κοινή Επιστολή Οργανώσεων