Κοινή Ανακοίνωση – Έκκληση ΜΚΟ προς τα κράτη μέλη: Η συμφωνία για τον Κανονισμό περί Εργαλειοποίησης θα είναι το τελικό πλήγμα για ένα ΚΟΙΝΟ Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) στην Ευρώπη