Οργανώσεις ζητούν να δημοσιοποιηθεί η έκθεση της ΕΑΔ για τις επαναπροωθήσεις σε συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας