ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τη δημοκρατική συμμετοχή στις πολίτικες διαδικασίες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στα δικαιώματα, τις αξίες και την επάρκεια για ένα δημοκρατικό πολιτισμό

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ  ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τη δημοκρατική συμμετοχή στις πολίτικες διαδικασίες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στα δικαιώματα, τις αξίες και την επάρκεια για ένα δημοκρατικό πολιτισμό

Η προσέγγιση μας

Εκπαίδευση

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι αφ’ εαυτής ανθρώπινο δικαίωμα και μέσο πραγματοποίησης άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων—μέσω της εκπαίδευσης, τα κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα μπορούν να βγουν από τη φτώχεια και να αποκτήσουν τα μέσα για να συμμετέχουν πλήρως στις κοινότητές τους.

Συνεργασίες

Η Συμβίωση συνεργάζεται με περισσότερους από 50 εταίρους παγκοσμίως σε ολόκληρο το εύρος της προγραμματικής μας δουλειάς. Έχουμε καλλιεργήσει εθνικές και περιφερειακές συνεργασίες και διατηρούμε την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως κεντρικό στοιχείο των σχέσεών μας.

Ερευνα

Η έρευνά μας διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις και οι προγραμματικές μας αποφάσεις βασίζονται σε μια ισχυρή κατανόηση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις μας συνδυάζουν εύρος διορατικής και καινοτόμου έρευνας και ανάλυσης – από τις διακρίσεις μέχρι την κλιματική κρίση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό, τη μετανάστευση και τη διακυβέρνηση.

Προτεραιότητες

Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στην πληφορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους.

Σχολή Πολιτικών Σπουδών

του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα

Η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2014  από τη Συμβίωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος περιλαμβάνουν:

  1. την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης
  2. την ανάπτυξη ικανοτήτων για δημοκρατικό πολιτισμό
  3. την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Με το έργο μας ως Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στοχεύουμε στη διερεύνηση των δημοκρατικών διαδικασιών και στην ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτισμού, ενθαρρύνοντας το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των ακτιβιστών, των ειδικών και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στην οργάνωση των κοινοτήτων για έναν πιο δημοκρατικό, ισότιμο και βιώσιμο κόσμο.

Εκπαιδευτική

Πλατφόρμα

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης, προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η Σχολή διερευνά τις δημοκρατικές διαδικασίες και ενισχύει το δημοκρατικό πολιτισμό, ενθαρρύνοντας το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των ακτιβιστών, των ειδικών και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την οργάνωση των κοινοτήτων για έναν πιο δημοκρατικό, ισότιμο και βιώσιμο κόσμο. Η διεπιστημονική και προσανατολισμένη στην πράξη διδασκαλία, η έρευνα και ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, που χαρακτηρίζονται από το δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών, προετοιμάζουν τους σπουδαστές στη δημοκρατική διακυβέρνηση, τον ακτιβισμό και την ενεργή κοινωνία των πολιτών.

Πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

για νέους Eυρωπαίους δημοσιογράφους

Το πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, που υλοποιείται από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση νέων δημοσιογράφων που εργάζονται σε μέσα ενημέρωσης με έδρα την ΕΕ. Παρέχει γνώσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις γενικά και τα θέματα που σχετίζονται με το Κοινοβούλιο ειδικότερα, δίνοντας έμφαση στη σημασία του Κοινοβουλίου, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και των αξιών που εκπροσωπεί, συμβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ.

Jean Monnet

SymbEu

Το έργο «Αφηγηματικοί λόγοι για τη Συμβίωση, την Κοινωνική Συμπερίληψη, την Ένταξη και την Αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SymbEU) δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για την αλληλεπίδραση ερευνητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών. Επιπλέον, μέσω αυτού δίνεται η ευκαιρία για την ανάδειξη νέων ερωτημάτων σχετικά με τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των πολιτών σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων, στην Ελλάδα.

Media

 Lab

Το Media Lab οργανώθηκε από τη Συμβίωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2022, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Περιλάμβανε εργαστήρια, καθοδήγηση και πρακτική εξάσκηση προσφύγων και ντόπιων στη δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ μέσω κινητού και την αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να μπορούν υψώσουν τη φωνή τους σε θέματα που αφορούν την ένταξη και την κοινωνική συμπερίληψη.

Information Disorder

 During A War Infodemic

Τη δυνατότητα των ψευδών ειδήσεων να διαδίδονται σε μεγάλη κλίμακα εξερεύνησε η εξάμηνη πρωτοβουλία εργαστηρίων, διαλόγου και καταγραφής ιστοριών που διοργάνωσε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών, Δίκτυο Συμβουλίου της Ευρώπης με τη στήριξη του European Cultural Forum και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αφορμή την ευρεία παραπληροφόρηση που πλαισιώνει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες του έργου Information Disorder During A War Infodemic ανέδειξαν τις οργανωμένες εκστρατείες διασποράς ψευδών ειδήσεων στην υπηρεσία πολεμικών ή πολιτικών επιδιώξεων, τις προκλήσεις στην αντικειμενική δημοσιογραφική κάλυψη των σύγχρονων πολέμων, αλλά και ευρύτερα προβλήματα της εποχής του διαδικτύου που δυσχεραίνουν την καταπολέμηση του φαινομένου. Οι συζητήσεις και ιστορίες επεκτάθηκαν και σε άλλες όψεις του φαινομένου “Information Disorder”, όπως είναι η σταδιακή διείσδυση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, οι απόπειρες καταγραφής της προπαγάνδας και παραπληροφόρησης και οι πιθανές στρατηγικές για την καταπολέμησή τους.