Σχετικά

Η Συμβίωση ιδρύθηκε το Μάιο του 2011στη βάση συνεργασιών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με την πεποίθηση ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, η Συμβίωση επικεντρώνεται στη συνηγορία και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, τη τεκμηρίωση και την ανάλυση, το δημόσιο διάλογο και την πολιτική συμμετοχή, έτσι ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ιδέες τους.Με βάση την ανάγκη για παγκόσμια αγωγή του πολίτη, ιθαγένεια, κοινωνική συμπερίληψη και πολιτική συμμετοχή, η Συμβίωση εργάζεται με στόχο την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις θεσμικές πρακτικές που αφορούν στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Συμβίωση συνηγορεί υπέρ της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής των μεταναστών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Η Συμβίωση τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τοΒραβείο του Ευρωπαίου Πολίτηγια το 2020 για τις δράσεις της Σχολής Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα.Η οργάνωση συμμετέχει σε δίκτυα, όπως η Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, αυτό του Ιδρύματος Anna Lindh, το Δίκτυο Select Repsect και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης (2012-19).

Η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα ιδρύθηκε από τη Συμβίωση σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 και αποτελεί μέλος του Δικτύου Σχολών Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει σκοπό την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών. Σήμερα, οι 21 σχολές που το απαρτίζουν εστιάζουν στις προκλήσεις που προκύπτουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής στην Ελλάδα αποτελείται από ετήσιο κύκλο σεμιναρίων, συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, καθώς και εκπαιδεύσεις και στοχεύει στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ειδικών και των μέσων ενημέρωσης. Εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική συμπερίληψη, τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την ισότητα και την έμφυλη βία, τη μετανάστευση και την προστασία του περιβάλλοντος.

“Με βάση την υπόθεση ότι η άσκηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισοδυναμεί με δημοκρατικό κράτος δικαίου, ότι δεν υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος εκπαίδευσης για δημοκρατική ηγεσία και κατανοώντας πόσο σημαντικός είναι ο εκδημοκρατισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο προωθώντας τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα, τη συμμετοχή των πολιτών, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και δίνοντας φωνή σε αυτές/ούς που είναι περιθωριοποιημένες/οι ή η φωνή τους δεν ακούγεται.

Το ζήτημα της ιθαγένειας/δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη βρίσκεται στην καρδιά της νομιμότητας της εξουσίας και της πολιτικής συγκρότησης του υποκειμένου. Οι συζητήσεις για την ιθαγένεια – τι σημαίνει να είσαι πολίτης, ποιος μπορεί να ενεργεί ως πολίτης, ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από την ιθαγένεια – βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πολλών πολιτικών αφηγηματικών λόγων. Ξανά και ξανά επιδιώκουμε να καταλάβουμε πώς διεκδικείται, αμφισβητείται, χτίζεται – με λίγα λόγια, πως θεσπίζεται η ιθαγένεια. Η ιθαγένεια είναι ένα άνευ προηγουμένου έργο σε εξέλιξη. Όμως, δεν αφορά απλώς το καθεστώς και τα δικαιώματα. Υπάρχει επίσης ένα δυναμικό στοιχείο: πολίτες, μετανάστες, πρόσφυγες, παράτυποι μετανάστες και κράτη, όλοι θεσπίζουν αξιώσεις για την ιθαγένεια. Πώς οι πράξεις διαμορφώνουν τις ιδέες μας για τα ζητήματα της ιθαγένειας και την ίδια την έννοια της ιθαγένειας; Οι πράξεις που διατυπώνουν/αρθρώνουν απαιτήσεις για ιθαγένεια (και δημιουργούν αιτούντες) δημιουργούν νέους τόπους ανήκειν και ταυτοποίησης, διαφοροποιημένους από τους παραδοσιακούς και ακόμη σημαντικούς τόπους ιθαγένειας, όπως η ψηφοφορία, η κοινωνική ασφάλιση και η στρατιωτική υποχρέωση. Οι πράξεις ιθαγένειας εκτείνονται πέρα από τα όρια και παράγουν νέα θέματα και κλίμακες ιθαγένειας. Επεκτείνουμε την εστίαση από όσα λένε οι άνθρωποι (απόψεις, αντιλήψεις, στάσεις) σε όσα κάνουν οι άνθρωποι – ένα σημαντικό συμπλήρωμα, και μερικές φορές διορθωτικό, μιας συμβατικής εστίασης σε όσα λένε οι άνθρωποι ή οι αρχές – είτε το ΣτΕ, η ΕΕ, καθώς και τα εθνικά δικαστήρια, θεσμοί και οργανισμοί – για την ιθαγένεια και την ταυτοποίηση.”

Δέσποινα Συρρή
Συν – Ιδρύτρια της Συμβίωσης-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συνεργάτες