Διαδικτυακά σεμινάρια για τις δημοκρατικές ικανότητες