Πολιτική απορρήτου

Οι διαχειριστές των εν λόγω ιστοσελίδων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική απορρήτου. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνήθως δεν απαιτεί την παροχή προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που στις σελίδες…