Νέα

Η επίσκεψη τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Όσλο της AMKE ΣΥΜΒΙΩΣΗ, η οποία είναι η Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα/Δίκτυο Σχολείων του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2014, για να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, το οποίο ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Νορβηγία το 2008, σκόπευε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης και η προετοιμασία αίτησης στην επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος ACF για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων κοινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών.

Funded by: