Κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Εκδότης: Συμβίωση

Συγγραφέας: Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια: Δέσποινα Συρρή

ISBN: 978-618-81348-4-3[web]

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι «Καθένας θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται παντού ως πρόσωπο ενώπιον του νόμου». Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν ότι από τους περίπου 680.000 απάτριδες που διαμένουν σήμερα στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός είναι Ρομά χωρίς βασικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύει την ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και την ιθαγένειά τους. Χωρίς κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, τα άτομα ουσιαστικά δεν είναι πολίτες ενώπιον του νόμου, είναι de facto ανιθαγενείς και επομένως νομικά και διοικητικά αόρατοι, δημιουργώντας έτσι πολυάριθμα εμπόδια στην άσκηση βασικών δικαιωμάτων τους καθώς και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση, τη στέγαση, τη δικαιοσύνη, τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή.

Στο κείμενο αυτό θα μας απασχολήσουν οι κατευθύνσεις που έχει χαράξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού στις δύο συνηθέστερες ίσως αλλά και πιο απεχθείς εκδηλώσεις του, συγκεκριμένα: αφ’ ενός τις φραστικές προσβολές και, γενικότερα, τη ρητορική μίσους κατά των Ρομά και, αφ’ ετέρου τη ρατσιστική βία σε βάρος τους. Φιλοδοξούμε να εισάγουμε στη προβληματική της θεσμικής καταπολέμησης του αντιτσιγγανισμού κάθε ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων των Ρομά και να τροφοδοτήσουμε την επιχειρηματολογία τους στο πλαίσιο των θεσμικών πρωτοβουλιών τους.

Υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση και τα δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα, μεταξύ των άλλων, για τα περιστατικά χρήσης αδικαιολόγητης βίας σε βάρος τους από την αστυνομία, τη μη επαρκή διερεύνηση αυτών των περιστατικών, καθώς και του πιθανού ρατσιστικού κινήτρου στα εν λόγω περιστατικά, καθώς και την επιείκεια των δικαστών στις λίγες περιπτώσεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός καθεστώτος ουσιαστικής ατιμωρησίας.

Ελπίζουμε ότι η έκδοση αυτή θα συμβάλλει στη γνώση και στην πράξη, προσφέροντας ένα εργαλείο υπεράσπισης των Ρομά, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στο σύνολο των εκφάνσεων του ρατσισμού που βιώνουν.