Νέα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών», η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργάνωσε το διάστημα 2-3 Μαρτίου 2023 μια επιμορφωτική διημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων σε συμπεριληπτικές πόλεις. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη και το Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Η επιμορφωτική διημερίδα απευθύνονταν σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εργαζόμενους σε φορείς παροχής δημοσίων υπηρεσιών, αποσκοπώντας να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες τους αναφορικά με την ένταξη. Οι εκπαιδευτικές ενότητες πραγματοποιήθηκαν από μια σειρά εξειδικευμένων ομιλητών και κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη στέγαση και την αγορά εργασίας. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη, την κοινωνική ενσωμάτωση, την πρόσβαση στην ιθαγένεια και τη συμμετοχή, τα κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων, την υποστήριξη ενηλίκων μεταναστών και την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Η συζήτηση πάνω στις συγκεκριμένες θεματικές εμπλουτίστηκε μέσα από την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων, οι οποίοι συνέβαλαν μέσα από την ανταλλαγή των προσωπικών τους εμπειριών και τη διατύπωση των απόψεων και των ανησυχιών τους.