Δημοκρατική ιθαγένειαΚοινωνικά Δικαιώματα, Ένταξη και ΔικαιοσύνηΜετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο

Το έργο FORA αποτέλεσε κοινή πρωτοβουλία οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα, την Κροατία, τη Σερβία και τη Σουηδία με στόχο την ενθάρρυνση των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και κοινοτήτων νέων μεταναστών, για την ενίσχυση του διαλόγου και της άμεσης συμμετοχής τους στα κοινά.
Στόχος του FORA υπήρξε η ενίσχυση της συμπερίληψης τοπικών κοινοτήτων μέσα από τη δημιουργία θετικών αφηγήσεων και η προώθηση πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αμοιβαία κατανόηση μέσω συμμετοχικών ασκήσεων που διευκολύνουν με τη σειρά τους την κοινωνική ένταξη και το αίσθημα του συνανήκειν.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, επικεντρώθηκαν στην ανάλυση ζητημάτων συμμετοχικότητας και σχεδιάστηκαν από τους εταίρους του προγράμματος περιλαμβάνοντας ένα πολιτιστικό εργαστήριο, τη διοργάνωση ανοιχτών συζητήσεων και σεμιναρίων. Οι δράσεις του προγράμματος ήταν ανοικτές στο κοινό και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνίας των πολιτών καθώς και στις δημόσιες αρχές που εμπλέκονται σε ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάστηκαν για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις των διαδικασιών ένταξης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του FORA συζήτησαν πολιτικές συμπερίληψης που αλληλεπικαλύπτονται ενώ πρότειναν συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με την ένταξη σε τοπικό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού πολιτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που αποτελεί πρόταση του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη (Action Plan on Integration) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020).
Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν δημόσια κατά τη διάρκεια ανοικτού φόρουμ μεταξύ των συνεργατών του προγράμματος ενώ συγκεντρώθηκαν και σε έντυπη έκδοση. Τα συμπεράσματα αποτέλεσαν τόσο δείγμα μιας εποικοδομητικής συνεργασίας σχετικά με την ένταξη όσο και ένα εγχειρίδιο πολιτικής το οποίο συνηγορεί υπέρ της ένταξης ως μιας διαδικασίας αμοιβαίας συνεργασίας.

Εταίροι