Αυτή η δημοσίευση αφιερώνεται στη μνήμη της τρανς ακτιβίστριας Μαρίνας Γαλανού που με τη δράση και τη στάση ζωής της πρωτοπόρησε στην ορατότητα, στην προάσπιση και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων.

Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Εκδότης: Συμβίωση

Συγγραφέας: Αικατερίνη Γεωργιάδου, Δικηγόρος

Editor: Despina Syrri

ISBN: 978-618-81348-3-6 [web]

Η ψήφιση το 2017 της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα ανάτρεψε μέσα από το κορυφαίο πολιτειακό όργανο, τη Βουλή των Ελλήνων, την παγιωμένη για εκατονταετίες αντίληψη για το φύλο και άνοιξε τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για τα θέματα φύλου, η οποία εκκρεμούσε πολύ καιρό. Όσον αφορά στην κινητοποίηση και παρέμβαση στα κοινά, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με παρεμβάσεις στη Βουλή, στη δημόσια ζωή και στη συνδιαμόρφωση της νομοθεσίας, προώθησε τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου με βάση το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, το πως αισθάνονται οι ίδιοι οι τρανς άνθρωποι την ταυτότητα του φύλου τους, επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί και πρέπει να σημαίνουν οι έννοιες δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία.

Σκοπός του Οδηγού αυτού αποτελεί η ανάλυση του νομικού πλαισίου που αφορά στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και στη μεταβολή των νομικών εγγράφων των τρανς προσώπων στην Ελλάδα, καθώς και η παρουσίαση του πως η εφαρμογή του επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή. Ελπίζουμε ότι ο παρών Οδηγός θα προσφέρει ένα έναυσμα για να συζητηθεί περισσότερο η υπάρχουσα νομοθεσία και νομολογία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν τα νομικά τους έγγραφα στην Ελλάδα. Ακόμη, να αποτελέσει αφορμή για να βελτιωθεί η εφαρμογή των πολιτικών όπως αυτές μεταφράζονται σε πρακτικές της διοίκησης κυρίως, ώστε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη Σύσταση (2010)5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την ανατροφοδότηση της δημόσιας συζήτησης με τη συμμετοχή και τη δέσμευση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.