Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφή: Συμβίωση

Επιμέλεια: Δέσποινα Συρρή και Μιχάλης Καρακωνσταντής

Εκδότης: Συμβίωση

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2023

ISBN: 978-618-81348-7-4

Υπό το πρίσμα των περίπλοκων προκλήσεων και ευκαιριών που ενυπάρχουν στο ευρωπαϊκό τοπίο μετανάστευσης, το παρόν εγχειρίδιο προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες και υποστήριξη στους μετανάστες που αναζητούν καταφύγιο ή επιθυμούν να μετακινηθούν για λόγους απασχόλησης. Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές συνθήκες και ανάγκες των προσφύγων, το εγχειρίδιο διευρύνει τις πληροφορίες του προκειμένου να προσεγγίσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να παράσχει στους μετανάστες και τους πρόσφυγες στοχευμένες πληροφορίες και υποστήριξη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σε κρίσιμους τομείς όπως η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.
Πέραν τούτου, το εγχειρίδιο αναδεικνύει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα από ορισμένους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα προσφέρει πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για την ενδυνάμωση των μεταναστών όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και την πλοήγηση στις διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οδηγίες για την αλληλεπίδραση με τους δημόσιους φορείς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο προέρχονται από τις κατευθυντήριες γραμμές και τους νόμους του ελληνικού κράτους σχετικά με τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να καταστεί σαφές στον αναγνώστη, πως δυστυχώς υπάρχει ανομοιογένεια στην εφαρμογή αυτών των οδηγιών, με το νόμο να μην εφαρμόζεται στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις.