LIAM εκδηλώσεις

Τα σεμινάρια ‘Γλωσσική Υποστήριξη για Ενήλικες Μετανάστες και Πρόσφυγες: Εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης’ που διοργάνωσε το 2018 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα δημιούργησαν τον απαραίτητο χώρο για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ώστε να αλληλεπιδράσουν και να εξοικειωθούν με την εργαλειοθήκη του LIAM προκειμένου να γνωρίσουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στρατηγικών που εφαρμόζουν. Οι περισσότεροι από τους εξήντα συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την παρουσίαση της εργαλειοθήκης LIAM και εμπλούτισαν το σεμινάριο παρουσιάζοντας την εμπειρία τους βάσει συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία.
Το αποτέλεσμα των σεμιναρίων ήταν εξαιρετικά τόσο από άποψη παραγόμενων αποτελεσμάτων όσο και από άποψη προβολής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε την ανάγκη υλοποίησης κι άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων και εργάστηκε με έντονο ενδιαφέρον πάνω στις ασκήσεις σεναρίου τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν στο τέλος των δύο σεμιναρίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μοιράστηκαν, οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερες φορές βασίζονται σε αυτοσχέδιες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας που κυκλοφορούν από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τη συμβολή από τους κρατικούς φορείς να είναι μικρή. Η εργαλειοθήκη του LIAM κρίθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη μέθοδος που μπορεί να παρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσματα στις περισσότερες τάξεις. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να διαδώσουν τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το σεμινάριο στους οργανισμούς και στα σχολεία στα οποία εργάζονται και σχημάτισαν μια ομάδα αποφοίτων για τη συγκέντρωση καλών πρακτικών οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Δείτε το βίντεο διάδοσης που δημιούργησε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα

26 - 28 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα

Το σεμινάριο LIAM της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Συντονισμού για Θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) του Δήμου Αθηναίων. Η εργαλειοθήκη παρουσιάστηκε σε περίπου 30 συμμετέχοντες από τη Δρ. Fernanda Minuz, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τον Μιχαήλ Καρακωνσταντή και την Αγγελική Σιρέτη, καθηγητές στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR) όπου εφαρμόζονται πιλοτικά η εργαλειοθήκη και οι μεθοδολογίες του LIAM.
Ο εκτενής αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν καθώς και η τριήμερη διάρκεια του σεμιναρίου συνέβαλλαν στην επίτευξη μιας καλή ισορροπία μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών της εργαλειοθήκης. Τα 10 εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο σεμινάριο – πέρα από το γεγονός ότι επισήμαναν την προσέγγιση του σεναρίου, επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια για τις τάξεις στις οποίες διδάσκουν – έλαβαν πολύ θετικές κριτικές.

22 - 23 Οκτωβρίου 2018, Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο LIAM της Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εργαλειοθήκη παρουσιάστηκε σε 36 συμμετέχοντες από τον Μιχαήλ Καρακωνσταντή και την Αγγελική Σιρέτη, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), οι οποίοι εργάστηκαν στην Αθήνα με την Δρ. Fernanda Minuz πάνω στη δομή του Σεμιναρίου.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν 4 εργαστήρια και αναπτύχθηκαν σενάρια, ενώ αφιερώθηκε περισσότερο χρόνο στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον διαδραστικό του χαρακτήρα. Αυτή η μεθοδολογία φάνηκε να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τους συμμετέχοντες. Το τελευταίο πρωινό πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις παρακολούθησης.

 

Εκδηλώσεις