LIAM εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών της Ελλάδος πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις προβολής και διάδοσης του προγράμματος για τη Γλωσσική Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων δύο βίντεο προώθησης και μιας σειράς infographics βάσει των αποτελεσμάτων, των στατιστικών και του υλικού που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και 2019, δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις, συγκεκριμένα ένα διαδικτυακό σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων LIAM και μια διαδικτυακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης LIAM τον Δεκέμβριο, καθώς και μια σχετική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο διάδοσης που δημιούργησε η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα

Εργαστήριο Παρουσίασης του LIAM

Η Συμβίωση υλοποίησε στις 5 Δεκεμβρίου 2020 ένα τετράωρο διαδικτυακό εργαστήριο LIAM μέσω της πλατφόρμας Zoom. Είκοσι εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης συμμετείχαν στο εργαστήριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εκπαιδευτής της Συμβίωσης, Μιχάλης Καρακοσάντης, παρουσίασε τις αρχές της εργαλειοθήκης και τη μεθοδολογία του LIAM. Σε αυτό.
Σκοπός του διαδικτυακού εργαστηρίου παρουσίασης του LIAM ήταν η ευαισθητοποιήση των συμμετεχόντων σχετικά με τη φιλοσοφία του LIAM, ενώ επικεντρώθηκε σε ορισμένες βασικές αρχές του προγράμματος, όπως η γλωσσική ένταξη και η αξιολόγηση των αναγκών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την πολυγλωσσία και τα επίπεδα χαμηλού αλφαβητισμού, καθώς και τα πιο κοινά χαρακτηριστικά του μετανάστη/πρόσφυγα. Αναφορικά με τον αλφαβητισμό, οι συμμετέχοντες χαρτογράφησαν το προφίλ των μαθητών με χαμηλή αλφαβητισμό βάσει της εμπειρίας τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες – «αίθουσες», όπου συνεργάστηκαν για να προετοιμάσουν ένα σχέδιο μαθήματος διάρκειας 90 λεπτών για μαθητές με χαμηλό αλφαβητισμό. Ο διευκολυντής μοίρασε φυλλάδια, τα οποία περιγράφουν τα βήματα του σχεδιασμού του μαθήματος αλλά και το προφίλ των μαθητών. Όταν ολοκληρώθηκε το σχέδιο μαθήματος, κάθε ομάδα παρουσίασε τη δουλειά της, ενώ οι υπόλοιπες σχολίασαν τις παρουσιάσεις.
Οι συμμετέχοντες σχολίασαν πολύ θετικά την εργαλειοθήκη του LIAM επισημαίνοντας τις πτυχές που αφορούν στο χαμηλό αλφαβητισμό, έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ιδέες. Έχοντας υπόψη τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν το προφίλ των μαθητών χαμηλού αλφαβητισμού: Πώς αυτοί οι μαθητές αλληλεπιδρούν με άλλους μαθητές; Πώς συμπεριφέρονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές; Αυτή η άσκηση ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τους μαθητές χαμηλού αλφαβητισμού και να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις τους. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως ήταν αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι τους δώθηκε η ευκαιρία να εργαστούν με άλλους συναδέλφους τους σε μια πρακτική δραστηριότητα και να συζητήσουν τα κοινά εμπόδια που συναντούν.

Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης LIAM

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα πραγματοποίησε τη Διαδικτυακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης LIAM με τίτλο «Γλωσσική Ένταξη Ενηλίκων Μεταναστών και Προσφύγων και το Συμβούλιο της Ευρώπης», διάρκειας δύο ωρών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκε αυτό το πολυδιάστατο θέμα και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος Γλωσσική Ένταξης Ενηλίκων Μεταναστών (Linguistic Integration of Adult Migrants, LIAM). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά μέσω της πλατφόρμας Zoom και ταυτόχρονα μεταδόθηκε ζωντανά στην επίσημη σελίδα της Συμβίωσης στο Facebook. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος πενήντα τρεις συμμετέχοντες στο Zoom, ενώ η ζωντανή μετάδοση στο Fecebook έφτασε τις 270 προβολές.

Ομιλητές:

Οι ομιλητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν: η Μαρία Φάσσαρη, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πρακτικής του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΠροϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία παρουσίασε το έργο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Δέσποινα Συρρή, Διευθύντρια της Συμβίωσης-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα LIAM, ο Μιχάλης Καρακωνσταντής, εκπαιδευτής της Συμβίωσης, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εργαλειοθήκης βάσει της διετούς εκπαιδευτικής εμπειρίας και της πιλοτικής εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2019. Επιπλέον, έκανε σχόλια σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που πραγματοποίησαν μαζί με την Συμβίωση στα τέλη του 2019 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Η Χριστίνα Μαλιγκούδη, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η οποία παρουσίασε το θέμα: Υπερποικιλότητα, Πολυγλωσσικά/Γλωσσικά Ρεπερτόρια και Γλωσσικές Πολιτικές και τους τρόπους με τους οποίους η εργαλειοθήκη και η μεθοδολογία του LIAM μπορούν να υιοθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Ελληνικό πλαίσιο. Η Άννα Μουτή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η οποία ανέπτυξε το θέμα: Πολυγλωσσία και Ανάλυση Γλωσσικών Αναγκών: Εφαρμογή της Εργαλειοθήκης του LIAM στη Γλωσσική Εκπαίδευση Προσφύγων και Μεταναστών.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από τους ομιλητές, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη συζήτηση με παρεμβάσεις, υπέβαλαν ερωτήσεις και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το πεδίο.

Εκδηλώσεις