Νέα

Η Συμβίωση συμμετείχε στη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών. Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η πραγματοποίηση συζητήσεων γύρω από τις προκλήσεις, τα διδάγματα και τις μελλοντικές κατευθύνσεις κατά την εφαρμογή πρακτικών που αφορούν την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών. Οι συμμετέχοντες μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χρήσιμες παρατηρήσεις – προτάσεις και να συζητήσουν παράγοντες επιτυχίας που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί σε διάφορα πλαίσια. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν πέρα από την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξετάσουν συστάσεις με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα και την εξασφάλιση μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής προσέγγισης.

Η Σύμπραξη