Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Εκδότης: IANOS – NAVARINO NETWORK

Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

Επιμέλεια: Δέσποινα Συρρή

ISBN: 978-960-6882-45-6

Το βιβλίο Συμβιώνοντας με τη Μετανάστευση υπογραμμίζει την αξία της διαπολιτισμικής διάστασης στην παιδεία και αναδεικνύει την ανάγκη συμπόρευσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών ένταξης των μεταναστών με τις αντίστοιχες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες.

Η εξασφάλιση ευκαιριών για την εκπαίδευση των μεταναστών δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκη με κοινωνική και πολιτική ισότητα. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που σχετίζονται με τη δυνατότητα των μεταναστών και των παιδιών τους να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση διερευνήθηκε σε σχέση με το σύνολο των δυσκολιών που εντοπίζονται αναφορικά με την αποτελεσματική ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Τέτοιες δυσκολίες αποτελούν η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστούν οι σχετικές νομικές διατάξεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η απόκτηση ιθαγένειας, η έλλειψη εγγράφων (ειδικά για τους μακροχρόνια διαμένοντες και τους αιτούντες άσυλο), καθώς και η δυσκολία εύρεσης εργασίας.