Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Αγγλικά

Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

 

Η συγκεκριμένη ερευνητική έκδοση αποτελεί το αποτέλεσμα του προγράμματος Borderline Offensive και έχει ως στόχο να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων:

  • Πώς το χιούμορ και η τέχνη προωθούν τον διάλογο και τον αναστοχασμό γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης, του φόβου, του πόνου, της ταυτότητας και της κοινωνικής κρίσης;
  • Πώς οι τέχνες και ο πολιτισμός επηρεάζουν θετικά την ένταξη και πώς η εργασία με στόχο την ένταξη διαφοροποιεί τα κοινά και την καλλιτεχνική αφήγηση;
  • Πώς ο λαϊκισμός, η ξενοφοβία και η παγκόσμια πολιτισμική σύγκρουση επηρεάζουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, την ελευθερία της έκφρασης και την κινητικότητα των δημιουργών;

Η έρευνα χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για να αναλύσει τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην καλλιτεχνική δημιουργία και στις καλλιτεχνικές διαμονές. Καλλιτέχνες, πολίτες, πολιτισμικοί παραγωγοί και ακαδημαϊκοί συγκεντρώθηκαν σε ένα μέρος και καθένας και καθεμία απορροφήθηκαν στη συνέχεια σε διαδικασίες διαλόγου, δημιουργίας και παρατήρησης. Τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και τα μηνύματα που παρουσιάζονται σε αυτή την τελική δημοσίευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για μελλοντικές συζητήσεις, συνηγορία και χάραξη πολιτικής στο πλαίσιο της ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.