Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Πληροφορίες Έκδοσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Εκδότης: Συμβίωση

Συγγραφείς: Συλλογικό Έργο

ISBN: 978-618-81348-5-0

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOMEN: Εστιάζοντας στους Άνδρες. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες (2019 – 2021). (2019 – 2021). Η ομάδα του έργου, η οποία αποτελείται από εταίρους από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) και συμβούλους από το Centre for Gender & Violence Research (Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ – ΜΒ), ανέπτυξε ενότητες και μεθόδους για εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και την πρόληψη της έμφυλη βίας ακολουθώντας διατομεακές προσεγγίσεις.

Το πρόγραμμα παρέμβασης και εκπαίδευσης του FOMEN στοχεύει στην εργασία με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες με τη μορφή σεμιναρίων προσανατολισμένα στον διάλογο, για να ενθαρρύνει αλλά και να προκαλέσει τον αναστοχασμό σχετικά με τις θεματικές που αφορούν τους έμφυλους ρόλους, την αυτοφροντίδα, τις κοινωνικές σχέσεις, την πρόληψη της βίας και τις αρρενωπότητες της φροντίδας. Το εγχειρίδιο προσφέρει μεθόδους και γνώσεις για αυτο-διδασκαλία καθώς και καθοδήγηση για την υλοποίηση επιμορφώσεων και εργαστηρίων.

Σύμπραξη