Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας: Ουκρανία-Προσωρινά εκτοπισμένοι άνθρωποι και ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση

Την εβδομάδα αυτή, η Ευρωπαική Αγορά Νεολαίας θα εξετάσει το θέμα «Ουκρανία: Προσωρινά εκτοπισμένοι άνθρωποι και ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ European Youth Agoras

Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας: Ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία;

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας αναδύεται μέσα από το πρόγραμμα European Change Makers. Ο βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας είναι να φέρει τις ιδέες των νέων πιο κοντά σε εκείνους που ενεργούν και λαμβάνουν αποφάσεις και να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στις επόμενες γενιές, ώστε να τις βοηθήσει να αναπτύξουν το όραμα…