Ευρωπαϊκή Αγορά Νέων

Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας θα εξετάσει την “Εμπειρία του να είσαι μαθητής – σπουδαστής στις πόλεις της Ουκρανίας”.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ :

European Youth Agoras