Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας αναδύεται μέσα από το πρόγραμμα European Change Makers. Ο βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας είναι να φέρει τις ιδέες των νέων πιο κοντά σε εκείνους που ενεργούν και λαμβάνουν αποφάσεις και να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στις επόμενες γενιές, ώστε να τις βοηθήσει να αναπτύξουν το όραμα και την υπευθυνότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη από τις 19:00 – 20:15 μ.μ. από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022. Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας επικεντρώνεται στις προσεχείς προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.

European Youth Agoras