Ευρωπαϊκή Αγορά Νέων

Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας εστιάζει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ :

 

European Youth Agoras