Ευρωπαϊκή Αγορά Νέων

Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας εστιάζει στο θέμα “Αναζητώντας έναν βιώσιμο κόσμο: ένας στόχος, διαφορετικές προσεγγίσεις”.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ :

European Youth Agoras