Μη κατηγοριοποιημένοΝέα

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα διοργάνωσε μια ανοικτή εκδήλωση στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο του προγράμματος EU CERV Butterfly Effect. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ρητορική μίσους και τη ρατσιστική βία, η ενημέρωση του κοινού για τα θέματα αυτά καθώς και η ενίσχυση της δραστηριοποίησης του για την αντιμετώπιση τους. Επιπλέον η εκδήλωση παρείχε ευκαιρίες δικτύωσης και διευκόλυνε την ανταλλαγή γνώσεων καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση και αναφορά της ρατσιστικής βίας, ενώ η συζήτηση εστίασε και στον αντιτσιγγανισμό, μια ιδιαίτερη μορφή ρατσισμού, εξετάζοντας τις ιστορικές ρίζες και τις σύγχρονες εκδηλώσεις του. Μέσα από μελέτες περίπτωσης και συζητήσεις, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν την κατανόησή τους για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους, αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και διερευνώντας αποτελεσματικές προσεγγίσεις και πρακτικές.Τις παρουσιάσεις των ομιλητών, ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν τον διάλογο με διαφορετικές προοπτικές, παρουσιάζοντας τις απόψεις και τις θέσεις τους για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και της ρατσιστικής βίας.