Δημοκρατική ιθαγένεια
logo-e1669888769603-150x150

Η Συμβίωση συμμετέχει στο πρόγραμμα European Change Makers, ένα Ευρωπαικό (Erasmus+) πρόγραμμα δικτύωσης, με στόχο την υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Νεολαία, που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Νεολαία.Η EDIW και 11 οργανώσεις από 10 ευρωπαϊκές χώρες, εργάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την νεολαία, εστιάζοντας στη διασύνδεση και την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης της απασχόλησης και της ιδιότητας του πολίτη.

Διασύνδεση: Δράσεων και Εργαλείων

Ενδυνάμωση:

  • Μαθαίνοντας για τη δημοκρατία: Σχολή Πολιτικών Σπουδών και Δημοκρατία για τους νέους
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη σχεδίων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων και αναγνώριση της εργασίας των νέων: Ψηφιακές ικανότητες  και ικανότητες για τη δημοκρατία

Συμμετοχή:

1.Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας  2.Μάθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών 3.Μάθηση υπηρεσιών και εθελοντισμός

Η Συμβίωση πραγματοποιεί 4 διαδικτυακές συνεδρίες σχετικά με τις δημοκρατικές ικανότητες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022, στις ακόλουθες θεματικές:

  • Φύλο και δημοκρατικές ικανότητες
  • Ψηφιακές δημοκρατικές ικανότητες
  • Ικανότητες κατά των διακρίσεων
  • Διάλογος για τις διαπολιτισμικές πολιτικές

 

Διαδικτυακά σεμινάρια

Webinars on Democratic Competences

Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας

European Youth Agoras