Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη

Το έργο Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την ανάγκη που υπήρξε για συμμετοχικό δημόσιο διάλογο σχετικά με θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Το έργο περιλάμβανε σειρά δραστηριοτήτων, όπως συναντήσεις, εργαστήρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Στόχος του έργου ήταν να συμβάλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των…