Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας: Ουκρανία-Προσωρινά εκτοπισμένοι άνθρωποι και ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση

Την εβδομάδα αυτή, η Ευρωπαική Αγορά Νεολαίας θα εξετάσει το θέμα «Ουκρανία: Προσωρινά εκτοπισμένοι άνθρωποι και ο αντίκτυπος στην εκπαίδευση». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ European Youth Agoras

Ευρωπαϊκή Αγορά Νεολαίας: Ποιες είναι οι επόμενες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία;

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας αναδύεται μέσα από το πρόγραμμα European Change Makers. Ο βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αγοράς Νεολαίας είναι να φέρει τις ιδέες των νέων πιο κοντά σε εκείνους που ενεργούν και λαμβάνουν αποφάσεις και να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στις επόμενες γενιές, ώστε να τις βοηθήσει να αναπτύξουν το όραμα…

ASAP – Capacity building training “Integration of migrants in inclusive cities and societies”

Α series of capacity building trainings on the integration of migrants in inclusive cities and societies have been organized by Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network, in Ioannina from 23 to 25 January 2023, within the EC AMIF project Accessing Services, Sharing Approaches and Practices (ASAP). These activities were conducted in…

ASAP – Capacity building training for Public Service Providers “Integration of migrants and refugees in inclusive cities”

A two-day capacity building training on the integration of migrants and refugees in inclusive cities has been organised by Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network, in Thessaloniki from 2 to 3 March 2023, within the EC AMIF project Accessing Services, Sharing Approaches and Practices (ASAP). This activity was conducted in cooperation…